EDUKACIJA U BOĆANJU

Korisnici i djelatnici sudjelovali su u Crikvenici 29.02. i 01.03.2020. godine na edukacijskoj-praktičnoj radionici  „Boćanje za osobe s invaliditetom“ bez naknade za sudjelovanje u okviru Projekta „Boćanje i sportski kampovi za osobe s invaliditetom“ sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, u organizaciji Boćarskog kluba za osobe s invaliditetom „Pulac“ iz Rijeke.

Cilj edukacijsko-praktične radionice je bio upoznati se s boćanjem osoba s invaliditetom, te steći početna znanja iz pravila boćanja i režimu prehrane sportaša s invaliditetom.