Podržite dnevni centar

DONACIJE

Zahvaljujemo unaprijed na svakom obliku pomoći! Ako želite pomoći Dnevnom centru za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula, osigurati provedbu dugogodišnjih programa i projekata, podržati kvalitetnu skrb korisnicima možete to učiniti uplatom putem opće uplatnice ili na račun:

IBAN: HR9324070001118014850, OTP banka

Pravnim osobama, prema Zakonu o porezu na dobit (NN177/04), čl.7.,st.7., za iznos donacije do 2% iznosa prihoda prethodne godine smanjuje se porezna osnovica.

Privatne osobe prema Zakonu o porezu na dohodak (NN177/04) čl.36., st.27. mogu uvećati osobni odbitak za iznos donacije doznačene na žiro-račun, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Za više informacija 052/505-597