Naši ciljevi, djelovanja i povijest centra

O DNEVNOM CENTRU

Riječ ravnatelja​
Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula pruža prilagođeni program kojim se može spriječiti društvena izolacija osoba sa tjelesnim i intelektualnim teškoćama.

Osobama sa tjelesnim i intelektualnim poteškoćama potreban je posebno prilagođen program, te poseban pristup kako bi usvojili određene vještine i navike. Također, potreban im je konstantan poticaj da bi se njihova intelektualna razina održala.

Osobe o kojima skrbi naša ustanova nisu u mogućnosti, nakon završenog školovanja, obavljati radne zadatake, te biti u radnom odnosu, ali kroz radnu terapiju osposobljavamo ih za obavljanje manje složenih i pomoćnih poslova. U dnevnom centru, osim zadovoljavanja osnovnih potreba, poput boravka, prehrane, obrazovanja, psihosocijalne rehabilitacije, za 40 korisnika organizirane su i brojne druge aktivnosti poput likovno-kreativnih, literarno-dramskih, folklorno-plesnih i sportsko-rekreativnih radionica.​

​​Gvido Radolović
Ravnatelj Ustanove

Naši ciljevi

Osnovni cilj i razlog osnivanja Ustanove je permanentna briga i pomoć osobama s intelektualnim, psihičkim i fizičkim teškoćama, nakon završenog osnovnog školovanja, te pomoć njihovim obiteljima. Cilj je također i spriječiti društvenu izolaciju tjelesno i mentalno oštećenih osoba, a koja dovodi do niza asocijalnih oblika ponašanja kao što su povlačenje ili destruktivnost.

Povijest centra

1994. godine, sedam roditelja djece s intelektualnim teškoćama osnovalo je Dom za boravak osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju. Krunu dotadašnjeg rada daje Ministarstvo rada i socijalne skrbi 2001. sklapanjem Ugovora o međusobnim odnosima, dokazujući da se roditeljska upornost isplati bez obzira na to koliko su nekad problemi teški i izgledali nerješivi.