POSJET VELIKIM BRIJUNIMA

Maslina na Velikom Brijunu stara oko 1600 godina