Likovna izložba

Centar je organizirao likovnu izložbu pod nazivom „Naših ruku djelo“ u poslovnici OTP banke, Dalmatinova 4, u Puli. Izložba se može razgledati do 15.09.2021. godine.

Likovni radovi su nastali pod vodstvom likovnog terapeuta Katje Štrkalj. Likovna radionica se organizira s ciljem poticanja korisnika na primjenu raznih likovnih tehnika, te razvitak i afirmaciju kreativnih sposobnosti korisnika.

Centar organizira i zajedničke likovne susrete sa partnerima Centrom za rehabilitaciju Pula i Školom za odgoj i obrazovanje Pula, ali zbog pandemije uzrokovane COVID-19 i epidemioloških mjera trenutno zajedničke radionice nismo u mogućnosti realizirati.

Izložba je humanitarnog karaktera, pa svi posjetitelji mogu dati dobrovoljni prilog, koji će se utrošiti za kupnju materijala za daljnje provođenje likovne radionice.

Aktivnost sufinancira grad Pula i Novigrad.